Praktisk

Kontingent:

Prisen for at gå til spejder er pr. 01.03.2020: 400 kr pr ½ år. Kontingentet opkræves hvert ½ år, og prisen er den samme uanset hvilken enhed du hører til.
Kontingentet dækker materialer, leje af lokaler, mærker til uniformen mm. Der kan forekomme lejlighedsvis egenbetaling til arrangementer. Vi forsøger dog altid at holde det på et niveau, hvor alle kan være med – og der er naturligvis intet krav om deltagelse på sådanne ture.

Som medlem er du / dit barn dækket af KFUM-Spejdernes ulykkesforsikring, når du er til spejder.

Hvis dit barn gerne vil være spejder, men er pengene små, har du mulighed for at søge om at få en friplads. Dette kan du læse mere om her:
www.spejdernet.dk/friplads

 

Børneattester:

Alle børne- og ungdomsorganisationer kan desværre komme i situationer, hvor nuværende eller tidligere medlemmer bliver anklaget for seksuelle krænkelser. Hos KFUM-Spejderne arbejder vi åbent og aktivt for at undgå disse situationer, ved at screene vores frivillige ledere. 
Således er det et krav, at alle ledere og medhjælpende medlemmer over 15 år giver samtykke til at KFUM-spejderne må indhente børneattest fra Det Centrale Kriminalregister.

Alle vores voksne ledere er frivillige og ulønnede.