Gruppebestyrelsen

Brejning KFUM spejdergruppe har en gruppebestyrelse, som har det overordnede ansvar for gruppens økonomi, at gruppens aktiviteter følger overordnede retningslinjer udstedt af Vejle kommune med hensyn til fritidsaktiviteter. Ligeledes støtter grupperådet op omkring arbejdet i forbindelse med større arrangementer ved Spejderne.

Gruppebestyrelsenfølger de demokratiske regler omkring opstilling og konstituering af bestyrelser, og er således på valg hvert år på Årsmødet.

Pr. Marts 2024 har grupperådet følgende konstituering:

Formand:
Hans Christian Ellegård

Næstformand:
Brian Refsing

Gruppeleder:
Kenny Fihl Hansen

Kasserer:
Krista Jensen

Sekretær:
Simon Jensen

Øvrige medlemmer:
Gruppeassistent Jens Hjort Pedersen
Lederrepræsentant Brian Sigh Knudsen
Forældrerepræsentant